• BB

Qui generi més residus i els separi pitjor, PAGARÀ MÉS

Cada habitant de la metròpolis de Barcelona genera prop uns 450 quilos de residus en un any. Amb l’objectiu de potenciar la recollida selectiva, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica els municipis que més reciclen reduint l’import de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que han de pagar els veïns.La TMTR és una taxa que paguen els ciutadans i els negocis per finançar part dels 153 milions d’euros que costa la gestió sostenible de les deixalles. En la majoria dels municipis, està inclosa com un concepte en el rebut de l’aigua i tot i ser una taxa força desconeguda el conjunt de la ciutadania pot fer accions per reduir-ne l’import que no és igual per a tots els habitants de la metròpolis.


Eloi Badia vicepresident de Medi Ambient de l’AMB explica que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per poder gestionar eficientment les deixalles i obtenir-ne recursos a través del reciclatge”.


Gràcies a les plantes de tractament i separació d’envasos a la xarxa de deixalleries a les plantes de compostatge als ecoparcs i a la valorització energètica es pot reduir l’impacte ambiental dels residus que es generen. El 85% del cost d’aquestes infraestructures i dels equips humans que les gestionen es cobreix a partir de la TMTR.


L’AMB que té les competències en el tractament de residus calcula l’import de la TMTR que ha de pagar cada ciutadà en funció dels residus que es generen al seu municipi i el nivell de recollida selectiva que per exemple a Cerdanyola se situa en un 35% un punt percentual per sobre de la mitjana del territori metropolità on l’índex és d’un 34%.
TAXES EL TRIPLE DE CARES

L’import de la TMTR varia entre els 20 i 30 euros anuals per llar de municipis com Torrelles de Llobregat i els més de 60 de Castelldefels o Begues que genera un 45% més de residus que la mitjana de la metròpolis. L’any passat cada beguetà va produir més de 680 quilos de deixalles.

“Si els habitants d’un municipi generen pocs residus i a més els separen bé l’AMB ha d’invertir menys recursos a gestionar els residus d’aquest municipi i per tant la taxa que paguen els ciutadans ha de ser menor” justifica Víctor Mitjans cap del servei d’estudis i programes de l’AMB

En un municipi no tots els habitants paguen el mateix. El sistema de càlcul de la TMTR defineix quant ha de pagar un domicili i un comerç. L’escalat es fa a través del consum d’aigua perquè es considera que qui gasta més aigua té més capacitat adquisitiva i per tant genera més residus.

En el cas dels comerços l’escalat es fa en funció del tipus de negoci i la quantitat de residus que produeix. Així un despatx professional pot pagar uns 170 euros mentre que un restaurant pot arribar a superar els 1.500 ja que genera una gran quantitat de matèria orgànica.

“Qui recicla més i millor ha de pagar menys perquè gestionar els seus residus resulta més barat per l’AMB aquesta és la lògica del sistema” sentencia Mitjans.
0 vistas0 comentarios

©2020   BUSINESS BARTERING · hola@businessbartering.es