• BB

La violència de gènere entre els joves

D’ençà que abans de l’estiu es va conèixer la polèmica sentència del grup d’homes que s’anomenen “La manada”, coneguts per assetjar sexualment una noia a les festes de Pamplona, i últimament també s’han destapat altres fets delictius, a més de possibles abusos sexuals a una noia de Pozoblanco.

Aquest tema ens fa reflexionar perquè es donen aquests greus comportaments.

Podem suposar que tant a nivell individual com grupal tenen una baixa autoestima, poca resistència a la frustració i a la tolerància i una conducta poc empàtica vers les altres persones.

Però què entenem per violència de gènere entre els joves? Podem dir que és qualsevol comportament de control violent, abusiu, d’assetjament, etc. dirigit a la dona, a la parella actual o a l’anterior. Les manifestacions més freqüents són quan es donen actituds de menyspreu, amenaces, insults, gelosia exagerada, etc. i que no són solament físiques sinó que amb l’ús de les noves tecnologies i xarxes socials s’han estès entre els joves i adolescents des d’edats molt prematures, sobretot amb el principal objectiu d’insultar, controlar i demostrar gelosia vers la parella, amic o amiga.

No hi ha una única manera d’estimar les persones, però les expectatives sexistes de cadascú i l’educació sexual s’aprenen a la primera infantesa.

Dins la família, els pares i mares fan de models i més tard l’escola també. Moltes escoles estan treballant perquè els alumnes aprenguin a identificar les emocions i les regulin, com per exemple canalitzar la gelosia i també a resoldre els conflictes d’una manera pacífica. En el projecte de molts centres es treballen els valors d’igualtat i coneixement dels components d’una relació de la parella que estimem per prevenir la violència de gènere i els estereotips sexistes.

A l’adolescència el paper dels pares i mares passa a segon terme, ja no els hi serveix de model. És més important el grup d’iguals que formen els amics que els hi serveix com a referent i mirall. Els joves necessiten prendre riscos en el seu comportament, però també han de ser guiats pels adults, saber controlar els seus impulsos i respectar als altres la seva forma personal d’actuar i pensar.

Tot sovint es presenten nous informes, guies, aplicacions i webs amb programes formatius dirigits al món educatiu i familiar. Els joves valoren les campanyes de sensibilització i prevenció fetes per les diverses Administracions per ajudar a conscienciar a la societat sobre aquests comportaments i opinen també que aquesta violència no ha augmentat, sinó que actualment es fa més difusió dels casos pels mitjans de comunicació.

Però encara tenim per davant un llarg camí per reduir aquest problema, tot i que s’hi està avançant pel nombre de les multitudinàries manifestacions i denuncies que estan fent les dones, arran dels casos que surten a l’opinió pública.
0 vistas0 comentarios

©2020   BUSINESS BARTERING · hola@businessbartering.es