• BB

La regeneració de l’aigua redueix la dependència hídrica de la metròpolis Barcelona

Les aigües residuals de bona part de l’àrea metropolitana de Barcelona es tracten a la depuradora del Prat. Ara, gràcies a un acord entre l’AMB i l’ACA, ha entrat en funcionament l’estació de regeneració d’aquesta depuradora, que permet donar un nou ús a l’aigua en comptes d’abocar-la al mar.Fa més de 50 anys que la conca del Llobregat depèn de l’aigua del Ter per donar resposta a les necessitats de tota l’àrea metropolitana de Barcelona. L’entrada en funcionament de l’estació de regeneració d’aigües del Prat de Llobregat després d’uns anys d’inactivitat permetrà reduir la dependència hídrica de la conca del Llobregat i disposar de mesures alternatives en cas d’episodis de sequera.

La regeneració és un procés que aplica uns tractaments físics i químics a l’aigua amb l’objectiu que la matèria orgànica que hi ha es decanti i quedi retinguda en microfiltres de 0, 01 mil·límetres. Després l’aigua es desinfecta i ja es pot reutilitzar per regar camps i netejar carrers per a la indústria o amb finalitats ambientals.

Però a l’aigua se li pot aplicar un tractament encara més avançat basat en l’osmosi inversa i la ultrafiltració. És aleshores quan es pot fer servir per exemple per injectar-la a l’aqüífer del Baix Llobregat evitar que hi entri aigua de mar i garantir-ne la qualitat. També hi ha l’opció de reintroduir-la al Llobregat a l’altura de Molins de Rei. En aquest cas l’aigua recorrerà 7 quilòmetres riu avall abans no torni a ser tractada per potabilitzar-la i fer-la apta per al consum humà. De moment aquest supòsit només es donarà quan el nivell dels embassaments estigui per sota del 25% i l’ACA decreti l’estat d’excepcionalitat.

Un grup d’experts assegurarà que els paràmetres de l’aigua són òptims per als usos que se li donen. Aquest panell d’assessorament científic també dissenyarà el full de ruta que ha de permetre que l’aportació d’aigua regenerada al Llobregat es faci de manera contínua i no només en casos d’excepcionalitat o emergència per sequera.

“Amb la planta de regeneració tanquem el cicle hidrològic i aprofitem un recurs que tenim a l’abast en comptes d’abocar-lo al mar”

Eloi Badia VICEPRESIDENT DE MEDI AMBIENT DE L’AMB UNA RESERVA ESTRATÈGICA
“L’aqüífer és una reserva estratègica en períodes de sequera perquè en cas de necessitat podem utilitzar l’aigua emmagatzemada. Si no fos per l’aigua que s’obté de l’estació de regeneració s’hi hauria d’injectar aigua de boca” assegura Eloi Badia vicepresident de Medi Ambient de l’AMB.

L’estació de regeneració es va construir el 2007 durant el greu episodi de sequera d’aquell any per augmentar els cabals que circulen pel Llobregat recarregar els aqüífers i aportar cabals ambientals a les llacunes de la vall baixa i del delta del Llobregat. Després d’entrar en funcionament va estar un temps aturada. Durant aquests anys l’AMB s’ha encarregat de fer-ne el manteniment. Ara gràcies al conveni de col·laboració entre l’AMB i l’ACA la instal·lació torna a funcionar.

Badia explica que tot i la gran capacitat de la planta que pot generar fins a 2.000 litres per segon “l’ACA establirà mensualment el volum de producció en funció de l’estat dels embassaments”. A més serà l’agència qui aportarà els 2 5 milions d’euros que es preveu que costarà l’explotació. Aquesta xifra podria augmentar en un milió més en cas que s’hagués d’incrementar la producció per sequera i podria arribar als 4 5 milions si s’haguessin de dur a terme actuacions de millora de la planta.

2 vistas0 comentarios

©2020   BUSINESS BARTERING · hola@businessbartering.es