• BB

La Fidelitat familiar en la parella

La fidelitat familiar és una de les característiques que ens marquen més a la vida. Hom podria dir que és fruit de l’educació, de les vivències o que inclús hi ha un inconscient col·lectiu del clan, però el fet és que només cal observar la nostra vida i veurem la correlació amb la de la família en la qual ens hem criat.

Un aspecte on és molt visible es amb la parella. Tendim a buscar una parella amb característiques semblants al que teníem a casa.

Ja Nietzsche parlava del complex d’Edip, en què el fill s’enamorava de la mare. No cal que sigui literalment, però en moltes ocasions, especialment els homes, busquen en la seva parella característiques de la seva mare, i acostuma a deixar entreveure carències afectives per part de la figura materna.

El mateix passa amb les filles i el pare, però en aquest cas s’anomena conflicte d’Electra. Es busca en la parella un pare simbòlic i es pot observar en la similitud del comportament, els patrons o fins i tot en la diferència d’edat.

Aquests tipus de conflictes no exclouen les parelles del mateix sexe, tant l’un com l’altre es poden donar.

Els afectes d’aquestes fidelitats familiars es veuen en la relació que es manté en la parella. Acostuma a ser una relació molt afí, molt propera i íntima, i que amb el temps deriva en relació fraternal, la parella és més com un millor amic. Es deixa de tenir atracció sexual i disminueix la libido.

La positivitat o no dels efectes depèn de com ho viu la persona: si la persona troba a faltar tenir més contacte íntim, pot ser un factor detonant de la parella, si pel contrari ja li està bé, la unió és molt sòlida.

Aquí a més cal sumar-hi l’etologia familiar, és a dir, caldrà observar com era el comportament dels pares. Això és important perquè en funció del comportament que han tingut els pares entre ells es pot preveure quin serà el comportament dels membres de la parella.

Tots dos són factors molt importants que influeixen a la parella, ja que per fidelitat familiar, tendirem a repetir els patrons.

Un dels aspectes que pot explicar aquesta fidelitat familiar és la necessitat que tenim (com a animals socials) a pertànyer a un grup, a ser acceptats al clan.

Són comportaments que, si no els volem repetir, hem de ser conscients de tenir-los, el gran avantatge de l’ésser humà és que pot racionalitzar els seus actes, sempre que aquests siguin conscients, i així evitar la part més negativa de repetir els patrons familiars o emprendre les accions que siguin necessàries però sempre amb la consciència de saber el per a què ho fas.

També podem veure la fidelitat familiar amb la relació que tenen cadascun dels membres de la parella amb la respectiva família. És molt habitual veure com totes les decisions que ha de prendre algun dels membres, abans de ser consultada a la parella, es consulta amb algun dels seus progenitors.

Això acostuma a mostrar una dependència emocional encoberta en el proteccionisme que han tingut els pares en la cria dels fills, i un cop més es busca l’aprovació familiar a les decisions, i ens mostra la importància inconscient de la família en què s’ha criat davant de la que ha creat.

Imagino que no cal que us expliqui què acaba passant, sogres que decideixen quines cortines has de posar a casa teva, que critiquen el que feu com a parella, xantatges emocionals tipus “em truques poc” quan estàs trucant cada dos dies...

Com evitar això? Evidentment parlant amb la parella i posant límits des de el coneixement de amb quina finalitat ho esteu fent...

0 vistas0 comentarios

©2020   BUSINESS BARTERING · hola@businessbartering.es